La Petite Messe Solennelle de Rossini assaig del 20/11/2021-cat

Taller de preparació de la Petite Messe Solennelle de Rossini 

Cor Transfronterer de Cerdanya

Taller del 20 de novembre 2021 a l’escola “Alfons I” (Puigcerdà) 

amb Anne Laure Touya i Antonio Guirao
  Acompanyament Piano: Nicolas Licciardi

Aquest cap de setmana teníem en programa per treballar les parts:
  • Kyrie
  • Gloria
  • Cum Sancto Spiritu
  • Credo.
Un treball gegant amb les dues fugues de l’obra.

Un veritable desafiament. La  preparació d’una obra d’una hora i mitja de durada i d’una complexitat d’escriptura que demana un gran esforç de concentració per la part dels coristes durant el taller. Aquesta sessió de treball col·lectiu demana una preparació individual prèvia, de manera que el grup pugui treure un màxim profit.

Assaig general, dissabte 4 de juny del 2022

Concert, diumenge 5 de juny del 2022